Polish-English (Google Translate)Polnische-Deutsch (Google Translate)Polonais-Français (Google Translate)Польсько-Yкраїнського (Google Translate)Польска-беларускай (Google Translate)Lenkijos-Lietuvos (Google Translate)Poľsko-Slovenská (Google Translate)Lengyel-Magyar (Google Translate)

WYDARZENIA 2018

 

Z okazji Wielkanocy życzymy

wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ich Rodzinom,

działaczom kynologicznym, myśliwym, naszym sympatykom

RADOSNYCH ŚWIĄT!

Czas ten od zawsze napawa optymizmem i wiarą w to co dobre. Pamiętajcie o tym również w swoich  działaniach, również tych na kanwie kynologicznej. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W ostatnim czasie Prezedent kraju podpisał nowelizację Prawa Łowieckiego. Niestety, długi proces jego kształtowania przyniósł wiele zmian, w tym również  niekorzystnych. Stowarzyszenie nasze próbowało się włączyć w szerokie działania braci myśliwskiej i nie dopuścić do uderzenia w kynologię myśliwską. Wysłaliśmy e-maile  do wszystkich posłów. Wystosowaliśmy również listy drogą tradycyjną do wszystkich Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, w których wskazywaliśmy na argumenty broniące konieczność szkolenia naszych psów na dziczych zagrodach. Otrzymaliśmy potwierdzenie listowne, że jeden z polityków przesłał nasze pismo do Ministerstwa Ochrony Środowiska.   

Przyjęta ustawa radykalnie zmienia kwestię szkoleń psów myśliwskich, przygotowywania ich do polowań. Nowelizacja prawa łowieckiego przyczyni się do regresu hodowli obu naszych rodzimych ras: gończego polskiego i ogara polskiego. Po raz pierwszy ustawowo zabroni się szkolenia tych psów. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. W całej naszej historii. Szkolenie psów myśliwskich jest m.in. wynikiem odpowiedzialności przewodnika za zdrowie i życie swojego psa. Szkolenie w dziczych zagrodach polegało na przygotowaniu młodego psa do konfrontacji z dzikami żyjącymi na wolności. Nie wiązało się to ze specjalną dolegliwością ani dla zagrodowych dzików, ani dla młodych psów. Przerwanie możliwości szkolenia na dziczych zagrodach spowoduje zwiększenie ryzyka zranienia psa na polowaniach. Do tego nie można dopuścić. Nowelizacja przyniesie efekty odwrotne od zamierzonych. Politycy byli o tym poinformowani. Również w naszych pismach.

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego dostosuje się do obowiązującego prawa. Jednocześnie świadomi konieczności prawidłowego przygotowania naszych psów do polowań, odpowiedzialności za ich zdrowie i życie  będziemy zabiegać, aby nasze warsztaty na dziczych zagrodach organizować poza granicami kraju. Utrudni to nieco nasze działania, ale nie ulegniemy niemądrym działaniom "zielonych" lobbystów. Zamierzamy nadal nawiązywać do wspaniałej tradycji polskiego łowiectwa, polskiej kynologii łowieckiej.   

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim Parlamentarzystom, którzy bronili naszego modelu myślistwa, bronili polskiej kynologi łowieckiej. Dziękujemy Wam. Mamy nadzieję, że wspólnie przywrócimy porządek rzeczy.

 

Darz Bór!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiele środowisk związanych z myśliwstwem, kynologią łowiecką podjęło w ostatnich dniach wielostronne działania w celu  przywrócenia zapisów pozwalający nam na prawidłowe szkolenie naszych psów. Działania w obronie kynologii cieszą. Sprawiają wrażenie nieco chaotycznych, ale mówią, że łowiectwo nadal może generować chęć współpracy i konsolidować naszą społeczność. Przypominają nieco pospolite ruszenie, które choć pozbawione jednego silnego przywództwa, to przynosi dobre rezultaty. Bardzo wielu myśliwych  aktywnie włącza się w różnorakie działania. To już nie tylko petycje i listy, ale też spotkania z  politykami. W końcu to oni będą decydować o nowym prawie łowieckim. 

Wielu Członków SMGP aktywnie włączyło się w akcję obrony naszej kynologii myśliwskiej. Część pism już zostało wysłanych. Inne wyślemy do adresatów w najbliższych godzinach. Staramy się, aby nasze listy dotarły do najważniejszych polityków w kraju. W listach wskazujemy na zagrożenia i brak konsekwencji związanej z przyjęciem osławionej już poprawki 2-giej do druku 1042. Niektórzy z nas spotkają się w najbliższych dniach z politykami. Będziemy chcieli przedstawić im nasze stanowisko w sprawie. Będziemy się też ubiegać o to, aby stać się stroną społeczną w trakcie kolejnego zebrania połączonych komisji sejmowych do sprawy nowelizacji ustawy o Prawie Łowieckim. Jeżeli nie będzie przeciwskazań formalnych nasz przedstawiciel będzie nas reprezentował w sejmie już najbliższy czasie.

 

Darz Bór!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich członków SMGP oraz naszych sympatyków do pisania listów w sprawie przyjętej poprawki nr 2 do sejmowego druku 1042. Poprawka została przyjęta w ramach nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Poprawka dotyczy m.in. zakazu "przetrzymywania zwierzyny" w celu przeprowadzanie sprawdzianów pracy psów myśliwskich i ich szkoleń. Zmiana ta spowoduje uniemożliwienie szkolenia naszych młodych psów. Paradoksalnie poprawka ta przyczyni się do efektów przeciwnych od zamierzeń ustawodawcy. Brak legalnych szkoleniowych zagród, które są pod nadzorem PZŁ spowoduje powstanie szarej strefy, gdzie nie będzie odpowiedniej kontroli. Bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych psów myśliwskich będzie zagrożone. Poprawka ta podważa etyczną konieczność przygotowania psa do polowań w warunkach naturalnego łowiska. Przyjęcie takiej poprawki to duży błąd.

Prosimy Was o pisanie w tej sprawie do: Marszałków Sejmu i Senatu, do posłów i senatorów. Ważne jest wysyłanie listów drogą elektroniczną do posłów i senatorów z Waszych okręgów.

Wasza aktywność będzie się liczyła w tej sprawie.

 

Adres mailowy do Marszałka Sejmu: Marek.Kuchcinski@sejm.pl

Adres mailowy do Marszałka Senatu:  Stanislaw.Karczewski@senat.gov.pl

Tu znajdziecie adresy mailowe posłów: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/poslowie.xsp?type=A

Tu znajdziecie adresy mailowe senatorów: https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/

 

Darz Bór.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28 luty 2018 - na połączonych komisjach ochrony środowiska i rolnictwa zostały przyjęte poprawki dotyczące szkolenia psów myśliwskich, które w praktyce uniemożliwiają właściwe przygotowanie psów do pracy w naszych łowiskach. Partia antymyśliwska w Sejmie wygrała bitwę. Pokazała swoją siłę. Skupia wielu. To nie tylko osoby wprost działające na szkodę myślistwa i tak bliskiej nam kynologii myśliwskiej. To również ci, którzy przez lata nie zatroszczyli się wystarczająco o siłę naszej rodzimej organizacji-PZŁ. To w końcu media, które niszczyły długo i skutecznie wizerunek polskiego myśliwego-doskonale te publikatory znacie. Nielicznym udało się narzucić narrację wielu.

Pamiętajcie jednak, że jest jeszcze partia promyśliwska. Są w niej Ci politycy, którzy rozumieją łowiectwo, są jemu przychylni. Są w niej myśliwi, ich rodziny, bardzo wielu naszych znajomych. Pokażmy charakter. Nie zrażajmy się jedną przegraną, tym bardziej, że nie była ona znaczna. Brońmy sprawy słusznej. Legislacja nowelizacji Prawa Łowieckiego nie jest zakończona. Pamiętajcie o tym. Ci, którzy będą bronili w Sejmie naszej kynologicznej sprawy będą pilnie potrzebowali Waszych szabel. Nie potrzeba nam utyskiwań, złośliwości. Wokół tego niczego nie zbudujemy. Staniemy się tylko poplecznikami przeciwników naszej sprawy. Jest nam potrzebna Wasza dobra organizacja, aktywność, determinacja. Macie więc wybór. Wybierajcie. 

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego zwraca się do ZKwP oraz PZŁ do podjęcia wzmożonych działań w celu obrony polskiej kynologii myśliwskiej. Jesteście Państwo naszymi przedstawicielami i oczekujemy podjęcia skutecznych działań. Zwracamy się do wszystkich środowisk, dla których użytkowość naszych psów jest ważna.

Członkowie SMGP oraz nasi sympatycy, Koleżanki i Koledzy myśliwi, prosimy Was o wysyłanie listów mailowych do marszałków i wicemarszałków sejmu i senatu, posłów i senatorów - bierzcie w obronę możliwość szkolenia naszych psów na dotychczasowych warunkach. Dopóki polujemy z psami musimy mieć możliwość przygotowania ich do konfrontacji z niebezpiecznym zwierzęciem jakim jest dzik. Albo będziemy stwarzać kontrolowane warunki szkolenia psów, z przestrzeganiem regulaminów na szkoleniowych zagrodach, albo ryzykujemy ich zdrowie i życie w łowisku. Polowanie z psami to tradycja ale i konieczność. Wymaga tego i dzisiejsze łowiectwo. Nasze emocje są związane z naszymi psami. Zależy nam na ich bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu. Nie jest tak, że oczekujemy krwawej konfrontacji naszych psów z dzikami (i inną zwierzyną łowną). Oczekujemy prawidłowej pracy naszych psów: głoszenia przy zwierzynie, skutecznego ruszenia dzików, ich wypchnięcia. Jednak w ostateczności poluje myśliwy, a pies ma go w tym jedynie skutecznie wspierać. Uważamy, że jako polskich myśliwych wiążą nas zasady etyki łowieckiej, która nie pozwala nam na nieodpowiednie zachowania wobec zwierzyny łownej. Brońmy długiej tradycji polskiego łowiectwa z jego wszystkimi pozytywnymi aspektami: budowaniem pozytywnych więzi społecznych, koleżeństwa, współpracy. Pamiętajmy, że łowiectwo to również umiłowanie ojczystej przyrody.

Kynologia myśliwska nie może zostać oderwana od praktyki! 

Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego świadome poważnego zagrożenia już w zeszłym tygodniu rozpoczęło działania mające na celu przybliżenie naszej argumentacji środowiskom od których będą zależały ostateczne rozstrzygnięcia. Te działania rozszerzamy. Będziemy o nich informować.

Uderzenie w kynologię myśliwską jest uderzeniem w polskie łowiectwo. Przegrana w tej sprawie będzie przegraną całej naszej tradycji łowieckiej. Łowiectwo utraci swój istotny filar jakim jest kynologia myśliwska. Następne uderzenie będzie skierowane w samą ideę myślistwa i tej konfrontacji w dzisiejszej formule nie wytrzyma. Koledzy i Koleżanki działajmy.

Darz Bór!

Prezes SMGP Marek Kałka

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie Podkładaczy SMGP 24.02.2018 Pszczyna.

 

Zakończyło się nasze Spotkanie Podkładaczy. Przyjechało 17 osób. Byli bardzo doświadczeni podkładacze. To był ich kolejny bogaty sezon. Rekordzista ma niemal 60 polowań zbiorowych i ponad 20 indywidualnych. Większość podłożyło swoje psy na około 20-40 polowań zbiorowych i indywidualnych. Było kilku podkładaczy, którzy są na początku swojej przygody.
Nasze spotkanie otworzył Kolega Konrad Witosz (przez długie lata pełnił funkcję Przewodniczący Komisji Kynologicznej przy ORŁ Katowice). Następnie podsumowaliśmy mijający sezon polowań zbiorowych. Zebraliśmy dane dotyczące: ilości podniesionych postrzałków przez nasze psy, ilości polowań w czasie których podkładaliśmy nasze gończe polskich (te dane, po uzupełnieniu danych od osób nieobecnych, zaprezntujemy tu, na naszej stronie jak i na naszym profilu facebookowym). Byli z nami też ogarowcy. Omówiliśmy naszą współpracę w ramach polujących grup. Dzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami z pracy naszych psów, organizacji naszej współpracy z kołami myśliwskimi.
Koleżanki, Koledzy cieszę się że mogliśmy się spotkać. Dziękuję Wam za przybycie, za aktywność, za Wasze opinie.
Prezes SMGP
Marek Kałka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie podkładaczy oraz przewodników tropowców SMGP- 24.02.2018 Pszczyna

Nasze spotkanie ma charakter integracyjny, ale też szkoleniowy. Zapowiedziało się aż 18 podkładaczy i przewodników. Chcemy wymienić się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami z podkładania naszych psów w trakcie polowań zbiorowych, indywidualnych oraz pracy związanej z dochodzeniem postrzałków w minionym sezonie łowieckim.

Na początku naszego spotkania każdy z przewodników będzie poproszony o przedstawienie się oraz o podanie z jakimi i z iloma psami poluje, w ilu polowaniach brał udział (zbiorowych i indywidualnych), o podanie liczby zwierzyny na pokotach. Przewodnicy tropowców będą proszeni o podanie ilości wykonanych skutecznych dojść postrzałków oraz prac nieskutecznych (z podaniem swojej opinii powodów niepowodzenia). 

W dalszej części będziemy chcieli porozmawiać o pracy naszych psów, o konkretnych sytuacjach z polowań, w których braliśmy udział. Omówimy naszą współpracę w ramach grup podkładaczy. Omówimy tzw. dobre praktyki oraz obszary nad którymi warto popracować aby podnieś poziom naszych propozycji dla kół łowieckich, OHZetów. Relacja z naszego spotkania już w niedzielę.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koleżanki, Koledzy!

Jesteśmy w trakcie przebudowy naszej strony internetowej. Jesienią mieliliśmy atak hekerski, który utrudnił nam moderowanie strony. Stąd też m.in.problem ze zdjęciami. Chcemy aby ta nowa strona była lepsza, pełniejsza, nowocześniejsza. Lepiej przysłuży się promocji gończego polskiego jako psa pracujacego.  

Będziecie mogli na powrót nas odwiedzać, aby dowiedzieć się co dzieje się w świecie gończego polskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona ruszy wczesną wiosną. Do tej pory tutaj, na starej stronie będziemy nadal zamieszczać informacje. W związku z kłopotami z zamieszczaniem zdjęć na naszej stronie zapraszamy Was na naszą stronę Facebookową. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czegóż sobie możemy życzyć w nadchodzącym roku? Abyśmy jako sympatycy gończych polskich (ale też pięknych ogarów polskich) mogli się cieszyć możliwością pracy znaszymi psami w łowiskach, abyśmy nie słyszeli w nadchodzącym roku o odwołanych konkursach pracy psów myśliwskich, aby całe środowisko związane z kynologią pracowało na rzecz użytkowości naszych polskich ras. Myślistwo jest wartością, a nasze środowisko jest istotną jego częścią. Życzmy sobie aby w Nowym Roku osoby od których zależy coś w naszej dziedzinie, a szerzej w łowiectwie, przyczyniały się do jego rozwoju, a nie do ograniczania naszych aktywności. 

Wszystkiego co najlepsze dla Was i Waszych rodzin w Nowym 2018 Roku!

 

Prezes SMGP Marek Kałka

 

Sobotni konkurs obfitował w wydarzenia. Mieliśmy kolejną próbę zablokowania konkursu pracy przez środowiska tzw. "zielonych". Środowiska te powinny zacząć rozumieć, że zakłócanie imprez organizowanych przez PZŁ nie przyniosą oczekiwanych przez nich sutków. Widać jak bardzo nie rozumieją, że szeroko rozumiane  myślistwo oparte jest na przemyślanych i koniecznych działaniach. Blokowanie legalnych imprez mogą z czasem skutkować pozwami. Nie powinny nadwyrężać cierpliwości organizatorów konkursów. "Zieloni" pozornie odwołują się do szlachetnych idei licząc na nieznajomość tematu u części opinii społecznej. Jednak, każdy kto podejdzie do sprawy obiektywnie zrozumie, że myślistwo jest koniecznością, a wyszkolenie psa myśliwskiego, jego udział w trakcie łowów jest gwarancją skuteczności i etycznym wymogiem.

Zagrody szkoleniowe są niezbędne aby przygotować psa do kontaktu z niebezpieczną zwierzyną jaką sa dziki. Oczywiste jest, że właściciel zagrody nie jest zainteresowany aby zagrodowe dziki były ranione i do tego się nie dopuszcza. Ale "zielona" logika jest jaka jest i nie potrzebuje argumentów. Potrzebuje emocji.

Polecamy fragment nagrania (po 2-giej minucie):

http://wroclaw.tvp.pl/33930555/09092017-1830

 

Kilka zdjęć z sobotniego konkursu (wyniki z soboty i niedzieli wkrótce):

 

 

 

 

 

 

(10.09.17)

 

Z początkien września licznik wejść na naszej stronie przekroczył liczbę 1 miliona (licznik wejść rejestruje dobowe wejścia IP każdego komputera gościa i sumuje kolejne dni). Strona istnieje pięć i pół roku. Rekordowa dobowa ilość wejść wyniosła ponad 5 tys.

Cieszymy się, że nasza strona zdobywa Wasze uznanie. Od samego początku staraliśmy się pokaz gończego polskiego jako rasę ściśle powiązaną z pracą w naszych łowiskach. I nieskromnie zauważamy, że to sie nam udało. Nadal będziemy pisać, pokazywać gończego jako rasę wybitnie użytkową. To oczywistość. Jednocześnie zależy nam, aby nasze polujące gończe polskie były piękne eksterierowo. Nie uważamy, że pozostaje nam wybór: albo pasja, albo eksterier. Trzeba się starać o jedno i drugie.

W niedalekim czasie ruszy nasza odnowiona strona (prace nad nią trwają). Mamy nadzieję, że wciąż będziecie do nas zaglądać. Zapraszamy.

 

 

Prezentujemy wstępny kalendarz wystaw w Polsce na rok 2018 (źródło ZKwP):

http://www.zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-26/2-uncategorised/213-wystawy-w-polsce-2018-wst 

 

 

(06.09.17)

 

W tym roku mija 30 lat od urodzenia pierwszych rodowodowych gończych polskich w hodowli Cnotliwy Nos FCI. Naszemu Koledze, Wojtkowi Machajowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kanwie kynologii  myśliwskiej. Darz Bór! 

 

 

 

(06.09.17)

 

 

 

 

VI ZLOT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GOŃCZEGO POLSKIEGO, ŻOHATYN 30.09-01.10.2017.

Na przełomie września i października spotykamy się na naszym kolejnym już Zlocie. Nasze spotkania zawsze miały charakter szkoleniowy. Nie inaczej będzie i tym razem. Planujemy dwudniowe szkolenia na dziczej zagrodzie, spotkanie z behawiorystą (polujący myśliwy). Jednym z ważniejszych punktów będzie spotkanie przewodników psów myśliwskich. Porozmawiamy o naszych doświadczeniach, zbliżającym się sezonie. 

Sczegółowy program wkrótce.

Koleżanki, Koledzy chętnych do udziału w naszym ZLOCIE prosimy o zgłaszanie się na nasz adres mailowy. Ilość osób na naszym spotkaniu jest nieograniczona. Jednak ilość psów, które będą wpuszczone do zagrody będzie limitowana (będzie decydowwała kolejność zgłoszenia). Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 24 września. Zlot jest zasadniczo przewidziany dla członków SMGP. Jednak przewidujemy kilka miejsc dla osób niestowarzyszonych.

Darz Bór!

 

(05.09.17)

 

 

To jeszcze nie ostatnia taka niedziela.

Nasze strzeleckie spotkanie na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich, 03.09.  :-) 

Tym razem zdecydowaliśmy się na trap (25 strzałów, w tym 5 próbnych). Konkurencja dynamiczna, niełatwa, ale daje dużo satysfakcji. Następnie przeszliśmy na stanowisko do strzału do "kozła". Tu potrzeba wyciszenia, spokoju. Każdy z nas oddał 6 strzałów, w tym jeden "z wolnej ręki". Na koniec konkurencja dodatkowa, niemyśliwska-strzelanie z pistoletu (po 10 strzałów). Strzelało nas 9 myśliwych. Już wkrótce spotkanie w Krakowie. :-) 

Dziękujemy Kologom: Adamowi Bytnarowi i Markowi Kałce za zorganizowanie naszego strzeleckiego spotkania.

Wyniki:

Trap: 
I miejsce Marek Kałka 9pkt.
II miejsce Adam Bytnar 5pkt
III miejsce Mariusz Zalejski 4pkt

Kula "kozioł": 
I miejsca Marek Kałka, Mariusz Zalejski 46pkt
II miejsce Edward Hałdysz 40pkt
III miejsce Martin Mlady 39pkt

Konkurencja dodatkowa-pistolet (z 20 m):
I miejsce Michał Młot 84pkt
II miejsce Mariusz Zalejski 78pkt
III miejsce Marcin Jaros 72pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(05.09.17)

 

Przedstawiamy krótką relację naszego Kolegi Piotra Jelonkiewicza z polowań z południowej Francji. Ziemi bogatej w historię, również tę łowiecką.

"Jestem po dwóch polowaniach-jedno z nich trwało 6 godzin. Upał. Opolowywaliśmy kanion z wyschniętą rzeką. Bardzo duży teren. Razem z myśliwym z Portugalii przedzierałem się przez krzaki. Na pokocie nic. Dziki były. 6 pudeł też. Moje psy to: Dino jestem z nich dumny. Dunaj- chodzi daleko, ale wraca, Kanto się leni. Dzisiaj było bardzo dużo psów, niektórych ras nie znam. Jest też wiele psów nierasowych. Np. mieszanka foxa i jagteriera. Totalna kynologiczna anarchia-bardzo to lubię. Miałem wrażenie że jestem w raju psich użytków, w świecie równoległym ze sformalizowanym i sztywnym światem  FCI. Cała ta psia mozajka powstała na realnych polowaniach i na szczęscie jeszcze nadal powstaje".
 
 
 
 
 
 
 
 
(01.09.17)
 

 

W najbliższą niedzielę, 3-go września, widzimy się na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich. To już druga w tym roku taka impreza organizowana przez SMGP. Przed rozpoczęciem "zbiorówek" planujemy jeszcze kolejne strzelania w Krakowie. W królewskim mieście będziemy chcieli mieć opiekę instruktora dla osób bez uprawnień.Tym razem będą strzelać wyłącznie myśliwi. Strzelamy w trybie konkursowym: kozioł, trap. Wyniki jeszcze w niedzielę. :-) 

(01.09.17)

 

Krótka relacja naszego Kolegi Piotra, który aktualnie podkłada swoje gończe polskie w Południowej Francji: "Jestem po dwóch polowaniach- jedno trwało 6 godzin.Opolowywaliśmy kanion z wyschniętą rzeką, bardzo duży teren. Razem z gościem z Portugalii przedzierałem się przez krzaki. Pokot - nic. Dziki były- 6 pudeł. Dzisiaj było bardzo dużo psów, niektórych ras nie znam. Wiele psów nierasowych, np. mieszanka foxa i jagteriera (...)".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21.08.17)
 
 

Ogary polskie! Już wkrótce Wasze święto-XV Klubowa Wystawa Ogarów Polskich. Organizator ZKwP oddział Warszawa. Zapisy do 25 sierpnia.

 

(21.08.17)

 

5-6 sierpnia w Lipowej koło Żywca odbyły się warsztaty dla tropowców. To już cykliczna impreza w ramach działalności SMGP. Osobą odpowiedzialną za warsztaty był Kolega Edward Hałdysz. Zaangażowali sie również Jarosław Płoskonka i Marek Kałka. 

Do warsztatów zgłosiło się 10 przewodników z psami. W przeważającej części były to gończe polskie. Mieliśmy też 3 gończe węgierskie oraz wachtelhunda. Szkolenie było zasadniczo skierowane do młodych, niedoświadczonych psów i przewodników.

W sobotę zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9-tej śniadaniem. Energia była potrzebna do kilku godzin pracy w terenie. Kiedy jeden z naszych Kolegów pojechał przygotować ściężkę pokazową, grupa rozpoczęła pracę nad apelem. Ten element jest czasami lekcewożony, ale ci przewodnicy którzy intensywnie pracują ze swoimi psami w łowiskach rozumieją jak ważny to element. To element bezpieczeństwa  ludzi jak i psów (np.przy odwołaniu przy dziku w celu oddania strzału).

 

 

Po dojściu około godziny 12.00 na wysokość 800 m. do miejsca ścieżek szkoleniowych, po chwili przerwy, odbyło się przejście po ścieżce pokazowej. Koledzy Edward Hałdysz, Marek Kałka wskazywali na najczęstsze błędy popełniane przez przewodników (próba bycia mądrzejszym od psa i naprowadzania psa na ścieżkę). Niedoświadczonym przewodnikom pokazano jak należy ścieżki zakładać, na czym polega i jaki jest sens zakładania ścieżek na butach tropowych. Następnie przewodnicy założyli sobie nawzajem niezbyt długie, w zależności od doświadczenia psa, sfarbowane ścieżki. Chwila przerwy i ponowny powrót do apelu-odłożenie psów. Zachowanie każdego psa było omówione. Przed wejściem na ścieżki reakcja na strzał i odpowiedzi na pytania naszych kursantów. Około 15-stej Koledzy ze Stowarzyszenia weszli kolejno z każdym z przewodników na ścieżki komentując zachowania psa, wprowadzając konieczne korekty.

 

 

 

 

Po godzinie 16-stej zjedliśmy obiad. Po nim Kolega Tomasz Cholewa przybliżył nam produkty firmy Garmin, ze szczególnym uwzględnieniem systemów śledzących psy. Mogliśmy też dopytać o różne możliwości konfiguracji sprzętów Garmina.

 

 

Kolejnym punktem warsztatów był swobodny wykład Kolegi Edwarda o różnicach pomiędzy konkursami pracy a warunkami pracy w naturalnych warunkach łowiska. Wykład przerodził się w wymianę doświadczeń. Ten dzień zakończyliśmy ogniskiem i kolacją.

W niedzielę zaraz po śniadaniu rozpoczęły się ćwiczenia związane z apelem oraz ścieżki szkoleniowe. Głównym punktem była praca na trenażerze-sztucznym dziku obłożonym dziczą suknią, poruszającym się na dystansie 35 m. dzięki podwieszeniu na lince. Każdy pies miał do wypracowania krótką sfarbowaną ścieżkę po czym wychodził na "dzika". Pouczające były reakcje psów, które zasadniczo prawidłowo reagowały na sztucznego dzika.

 

 

 

 

 

Po obiedzie kolejne warsztaty w Lipowej zakończyły się.

Koledzy! Udział w warsztatach szkoleniowych bez systematyczności w pracy przewodnika ze swoim psem nie da oczekiwanego efektu. Zachęcamy do wysiłku. Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach SMGP. Darz Bór.

 

 

(10.08.17)

 

 

 

24-go czerwca, w Opolu odbyły się nasze regionalne warsztaty dla dzikarzy. Na warsztaty zgłosiło się 15-stu przewodników. 10 gp i 5 op. W trakcie warsztatów o opracy w łowisku ogarów polskich opowiadała nam Koleżanka Natalia Kartawik. Wykład naszej młodszej Koleżanki był interesujący-pokazywał wiele wspólnych cech w charakterystyce pracy w łowisku op i gp.  

W trakcie warsztatów  odbyło się zebranie Zarządu SMGP oraz Walne Zebranie SMGP. Przedstawiono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2016. Podjęto decyzję o utworzeniu w ramach naszego Stowarzyszenia Sekcji Ogara Polskiego. Niemal od samego początku naszej działalności zwracali się do nas przewodnicy ogarów polskich o możliwość dołączenia do SMGP. Po podjęciu uchwały o powstaniu Sekcji Ogara Polskiego taka możliwość sie pojawia. Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego nie zmienia kierunku swych działań. Naszym zasadniczym działaniem jest działanie na rzecz gończego polskiego. Sekcja Ogara Polskiego jest ukłonem w kierunku tych Kolegów, w których rękach jest nasza stara rasa psów myśliwskich op, a którzy chcą korzystać z naszych warsztatów, chcą wymieniać swoje doświadczenia. Kordynatorem Sekcji Ogara Polskiego został nasz Kolega Piotr Jelonkiewicz. Kryterium przyjmowania przewodników op będzie podlegało ocenie Zarządu SMGP i Koordynatora. Warunkiem musi być praca użytkowa, praca z psem w łowisku (w wypadku psów starszych).

Po szkoleniowej zagrodzie, wykładach już tradycyjnie spotkaliśmy się na strzelnicy-trap, dzik w przebiegu, kozioł. 

Dziękujemy Koledze Wiesławowi Cholewie, Przewodniczącemu Komisji Kynologiocznej przy ORŁ Opolu za opiekę i komentowanie pracy naszych psów w zagrodzie szkoleniowej. Dziękujemy Koleżance Natalii Kartawik za wykład.

Darz Bór!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(08.08.2017)